UITDAGINGEN Veel organisatievraagstukken worden gezien als ‘uitdagingen’. In sommige gevallen is het lastig om zélf de sleutel tot oplossingsrichtingen te vinden. Samen in het MT of met de medewerkers de juiste analyse te maken en van daaruit te komen tot een scherpe diagnose lukt soms minder goed dan je zou willen. KLASSIEK Een klassieke belemmering is dat je soms te dicht op de kwestie zit en direct geconfronteerd wordt met de negatieve effecten van de ontstane situatie. Een andere valkuil is de ‘gekookte kikker’: sluipenderwijs raak je gewend aan de suboptimale situaties in het bedrijf of in het team. En dan? AFSTAND NEMEN In veel gevallen is het erg goed om een deskundige sparring partner te hebben. Iemand die geen directe en emotionele binding met de bedrijfssituatie heeft. En daardoor beter in staat is samen met u, het MT of de medewerkers afstand te nemen en een ander perspectief te kiezen. FRISSE BLIK In een professionele adviesrelatie ligt het absoluut voor de hand de specifieke bedrijfsproblematiek te vergelijken met soortgelijke kwesties in andere organisaties. Op basis daarvan ontstaat vrijwel altijd een nieuwe frisse blik, een andere kijk. Daardoor krijgt het woord ‘uitdaging’ weer z’n terechte plaats. ENERGIE Er ontstaat weer energie en inspiratie om in samenwerking scenario’s te bouwen met realistische en praktische oplossingen. Wat rest is een zorgvuldige invoering en tenslotte een evaluatie van de effectiviteit van de aanpak. De borging en verankering die gaan volgen bepalen de vernieuwde organisatiecultuuur.
EEN STAP VERDER DOOR BETROKKEN & DESKUNDIGE ADVISERING             CONSULTANCY 
LEZINGEN & PUBLICATIES TESTS & DOWNLOADS AGENDA & CONTACT CONSULTANCY & TRAINING
© 2014 Guus Essers
Disclaimer Realisatie: Cohesys
GEDOE Een adviesvraag heeft altijd te maken met kleinere of grotere veranderingen. Medewerker & team. Afdeling & bedrijf. Intern & extern. Omgevingsfactoren & politieke invloed. Iedere situatie lijkt volstrekt uniek. Doorgaans is het tegendeel het geval! Download de ‘Gedoe Matrix’
EEN STAP VERDER DOOR MEER KENNIS, INZICHT & VAARDIGHEDEN    TRAINING Persoonlijke professionele groei begint niet met het ontwikkelen van gedrag. Het is een oude opvatting dat ‘drillen’ en ‘skillen’ de beste leermethodes zouden zijn. We weten nu dat groei en verandering begint met het voeden en ontwikkelen van onze attitude, onze eigen grondhouding. TRAINING IS EEN MIDDEL VOOR EFFECTIEVE ONTWIKKELING, GEEN DOEL Als onze professionele wereld wijzigt, ontstaat steeds de behoefte aan manieren om ons aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. Onze visie is dat het begint bij onze attitude. De start is awareness, bewustwording: bewustwording leidt tot keuzes, altijd. keuzes worden beter en effectiever als we meer keuzemogelijkheden hebben. meer keuzes bieden ons uiteindelijk een rijker en doeltreffender gedragsrepertoire.
ONTMASKER leugens en bedrog Feiten over waarheid & leugens 7 Universele micro-expressies De taal verraadt de bedoeling Wanneer liegen we zelf vaak? Het Leugentheater is een verrassende één- daagse training die zowel incompany plaats vindt en ook 4 x per jaar als open training wordt gegeven i.s.m. de SPV in Vaassen bij Apeldoorn. Incl het boek Ik weet dat u liegt. Maak kennis met de tips & tricks van micro expressies. Speur naar verborgen lieg- sporen in vraaggesprekken en sollicitaties. Krijg meer inzicht in het pathologisch liegen. Hoe kunnen we bedrog en manipulatie sneller herkennen? Leer leugenaars te doorzien ... Download het programma
TRAINING LEUGENTHEATER
grote verhalen onwaarheden feiten geruchten bedenksels leugens bedrog
TRAINING VERANDERSLAG VERSTERK je veranderkracht: 4 Veranderstrategieën Vergroot veranderbereidheid 8 Stappen bij veranderen Attitude- & gedragsverandering Onder het veelzeggende motto Anderen veranderen - Maar eerst jezelf is er ieder jaar een voor- en najaarseditie van de Veranderslag. Een tweedaagse training bomvol testen, interactieve oefeningen, veranderinzichten en simulaties. Onderzoek je eigen weerstand in de spannende simulatie met drummer en slagwerkdocent Mark Eshuis. Leer coachen in positieve verandering van gedrag met de succesvolle ABCmethode, zeer inspirerend begeleid door dr.Marius Rietdijk. Download het programma
Meer informatie of direct inschrijven? Neem contact op met het projectsecretariaat: Evelien Wierink 0629 - 475 355 e.b.wierink@hetnet.nl
CONSULTANCY & TRAINING